Pugerup Tømrer og Snedkerfirma ApS tilbyder en gennemgribende renovering af facade, hus, ejendom, som både kan sænke din el-regning og udnytte husets kvadratmeter bedre.

Ved større renovationer kræves en byggetilladelse samt dokumentation for om arbejdet er udført korrekt. Pugerup Tømrer og Snedkerfirma ApS hjælper dig med ansøgning om eventuel byggetilladelse og de dokumenter, som skal sendes med byggetilladelsen.

Ring til Pugerup Tømrer og Snedkerfirma ApS og få en autoriseret håndværker til at stå for byggeprojektet, så du sikrer dig professionelt og energivenligt tømrerarbejde.

Kontakt os og få en snak med os om hvilken løsning, der er den rigtige for dig og som er mulig i din bolig.